Nr 3ZP/2020 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Nr 3ZP/2020 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 04.02.2020r.
        – siwz
        – odpowiedzi

Pierwsza publikacja:

Andrzej Grzesik 2020-02-04 13:30:24

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Andrzej Grzesik2020-02-06 13:47:23dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-02-19 10:12:58dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2020-02-19 10:13:05dodano unieważnienie postępowania