Biuletyn Informacji Publicznej 
Szpitala Powiatowego w Złotowie

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego

w Złotowie

ul. Szpitalna 28; 77-400 Złotów
Organ założycielski: Powiat Złotowski
Tel : +48 67 263 25 10
Fax : +48 67 263 58 78
E-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl
Adres strony www: www.szpital.zlotow.pl
Numer rachunku bankowego: 67 8941 0006 0017 7904 2000 0010
NIP: 7671449305
Regon: 000300009
Dyrektor Naczelny: lek. Joanna Harbuzińska-Turek

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2018-10-15 10:41:19

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany