Kontakt

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
Centrala telefoniczna: 67 263-22-33 (połączenia na oddziały)
Sekretariat Dyrekcji: 67 263-25-10
Fax: 67 263-58-78
e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

Zasady pracy szpitalnej centrali telefonicznej Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie .
– od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 rozmowy przychodzące do szpitala będzie łączyła telefonistka
– od godz. 16.00 do 8.00 dnia następnego, a także w dni wolne od pracy ( soboty, niedziele, święta ) centrala zostanie przełączona na system pracy automatycznej
W tym przypadku aby uzyskać połączenie należy wybrać numer centrali telefonicznej szpitala 067-263-22-33 i po usłyszeniu zgłoszenia centrali wybrać we własnym telefonie numer wewnętrzny do , którego chcemy uzyskać połączenie lub poczekać.

Jednocześnie Dyrekcja Szpitala przypomina ,że personel medyczny z uwagi na przepisy prawne nie udziela telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta .

Z poważaniem
Joanna Harbuzińska-Turek
Dyrektor Szpitala

Pierwsza publikacja:

Andrzej Grzesik 2018-06-12 11:54:00

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany