Nr 1ZP/2019 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych: równowagi kwasowo – zasadowej, elektrolitów i CO-oksymetrii wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych

Nr 1ZP/2019 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych: równowagi kwasowo – zasadowej, elektrolitów i CO-oksymetrii wraz z  dostawą odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych
        – ogłoszenie 
        – siwz
        – załącznik 2a
        – załącznik 2b
        – odpowiedzi
        – wyniki 

Pierwsza publikacja:

Andrzej Grzesik 2019-01-08 08:00:00

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany