Nr 19ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych i innych komórek Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie

Nr 19ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych i innych komórek Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 23.06.2020r.
        – siwz pdf
        – załącznik 1
        – załącznik 4a 4e 4f pdf
        – załącznik 4b 4c 4d pdf
        – siwz doc
        – odpowiedzi
        – wyniki
        – odwołanie

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-06-23 21:29:07

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2020-06-26 21:23:22dodano odpowiedzi siwz doc
Grzegorz Brandys2020-06-29 00:00:00 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Andrzej Grzesik2020-06-30 11:52:51dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2020-07-15 11:50:39dodano wyniki