Nr 23ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C

Nr 23ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 30.09.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – odpowiedzi

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2019-09-30 16:00:26

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Andrzej Grzesik2019-10-07 14:55:15dodano odpowiedzi
Andrzej Grzesik2019-10-07 14:55:28 dodano ogłoszenie
Grzegorz Brandys2019-10-09 14:50:17dodano unieważnienie postępowania