Rada Społeczna

Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie

  kadencja w latach 2018 do 2023

 

Lp. Nazwisko i Imię Reprezentant
1. Brewka Julian Przewodniczący Rady Społecznej, Starostwo Powiatowe Złotów
2. Fidurski Wiesław Przedstawiciel Wojewody
3. Sameć Małgorzata Przedstawiciel Rady Powiatu Złotowskiego
4. Agnieszka Jęsiek Barabasz Gmina Złotów miejska
5. Przybylski Ryszard Gmina Okonek
6. Kopeć Bernadeta Gmina i Miasto Krajenka
7. Bulawa Jan Złotów Gmina wiejska
8. Siwak Janusz Gmina i Miasto Jastrowie
9. Cybulski Kazimierz Gmina Tarnówka
10. Gryczyło Czesław Gmina Zakrzewo
11. Polak Danuta Jadwiga Gmina Lipka

 

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2018-06-12 11:41:23

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Andrzej Grzesik2019-04-12 10:08:17 edycja tabeli