Nr 40ZP/2020 – Wydzielenie pożarowe i montaż systemu oddymiania klatek schodowych budynku G – Oddziału Psychiatrycznego, znajdujących się na terenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Nr 40ZP/2020 – Wydzielenie pożarowe i montaż systemu oddymiania klatek schodowych budynku G – Oddziału Psychiatrycznego, znajdujących się na terenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020
        – siwz PDF
        – załącznik 1

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-12-31 16:18:51

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2021-01-20 12:47:28dodano informacje o zmianie terminu składania ofert
Andrzej Grzesik2021-01-29 12:00:52 dodano rysunki K1-K4 oraz załącznik 5
Andrzej Grzesik2021-01-29 12:27:12dodano odpowiedzi
Andrzej Grzesik2021-01-29 13:23:49 dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i informację o zmianie terminu składania ofert
Andrzej Grzesik2021-01-29 14:19:55dodano załącznik
Grzegorz Brandys2021-02-05 11:02:17dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2021-02-05 14:51:29dodano unieważnienie postępowania