Nr 39ZP/2020 – Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

Nr 39ZP/2020 – Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020

        – siwz PDF

        – załącznik 8

        – siwz modyfikacja

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-12-31 16:16:06

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2021-01-15 10:51:52dodano informacje o zmianie terminu składania ofert
Andrzej Grzesik2021-01-26 14:47:13 dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i informację o zmianie terminu składania ofert
Andrzej Grzesik2021-01-29 14:58:54 dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i informację o zmianie terminu składania ofert
Grzegorz Brandys2021-02-03 10:01:03dodano załącznik 2. załącznik nr 9 - schemat istniejącego zasilania, 3. załącznik nr 10 - schemat nowej rozdzielni, 4. załącznik nr 11 - rysunek nr 1 - rzut przyziemia budynku, 5. Załącznik nr 12 - szczegóły rozdzielni, 6. Załącznik nr 13 - formularz asortymentowo-cenowy.
Grzegorz Brandys2021-02-03 14:17:04dodano załącznik Załącznik nr 2 - szczegóły dokumentacji projektowej, 2. Załącznik nr 3 - szczegóły parametrów agregatu, 3. Załącznik nr 4 - szczegóły remontu budynku, 4. Załącznik nr 5 - ogólne warunki umowy, 5. Załączniki nr 1,6,7 - edytowalne
Grzegorz Brandys2021-02-10 13:18:23dodano protokół z otwarcia ofert
Andrzej Grzesik2021-02-12 12:14:03dodano unieważnienie postępowania