Nr 38ZP/2020 – Zakup sterylizatorów i wyposażenie centralnej sterylizacji

Nr 38ZP/2020 – Zakup sterylizatorów i wyposażenie centralnej sterylizacji
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020
        – siwz PDF
        – załącznik 1
        – załącznik 2

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-12-31 11:47:07

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2021-01-11 13:28:51dodano informacje o zmianie terminu składania ofert
Grzegorz Brandys2021-01-15 14:43:58dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2021-01-22 10:41:15dodano unieważnienie postępowania