Nr 31ZP/2020 – Dzierżawa automatycznych analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Nr 31ZP/2020 – Dzierżawa automatycznych analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 17.11.2020r
        – siwz
        – odpowiedzi
       – odpowiedzi 2
       – odpowiedzi 3

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-11-17 13:27:19

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2020-11-19 13:31:24dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-11-20 11:52:52dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-11-20 14:28:21
Grzegorz Brandys2020-11-25 14:06:37dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2020-11-26 10:02:45dodano unieważnienie postępowania