Raporty

Raport o sytuacji za 2020 r. i prognoza za lata 2021 do 2023

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej (art. 53a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) z dnia 31 maja 2020 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Pierwsza publikacja:

Andrzej Grzesik 2020-09-24 14:32:04

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2021-04-07 08:06:15 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Grzegorz Brandys2021-06-22 08:39:07dodano załącznik