Nr 25ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego

Nr 25ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.09.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-09-10 14:02:41

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2020-09-16 13:32:16dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-09-16 13:32:22dodano informacje o zmianie terminu składania ofert
Grzegorz Brandys2020-09-16 13:32:31dodano załącznik
Grzegorz Brandys2020-09-22 11:55:08dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2020-09-29 09:48:25dodano wyniki wyniki cześć 2
Grzegorz Brandys2020-10-07 09:37:00dodano wyniki wyniki cześć 1