Nr 23ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego

Nr 23ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 30.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi

Pierwsza publikacja:

Andrzej Grzesik 2020-07-30 10:24:16

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Andrzej Grzesik2020-08-04 12:40:55dodano odpowiedzi
Andrzej Grzesik2020-08-05 21:59:44 dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Andrzej Grzesik2020-08-07 13:30:12dodano odpowiedzi
Andrzej Grzesik2020-08-07 13:30:17 dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Andrzej Grzesik2020-08-12 15:02:02dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2020-09-04 12:36:18dodano unieważnienie postępowania