Nr 20ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie

Nr 20ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 8.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2

Pierwsza publikacja:

Andrzej Grzesik 2020-07-08 14:14:46

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Andrzej Grzesik2020-07-10 14:31:09dodano odpowiedzi
Andrzej Grzesik2020-07-13 12:24:29dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-07-15 11:51:41dodano protokół z otwarcia ofert
Andrzej Grzesik2020-08-07 14:42:02 dodano wniosek w sprawie przedłużenia terminu
Andrzej Grzesik2020-08-07 14:42:19 dodano wzór oświadczenia
Andrzej Grzesik2020-08-17 13:25:28dodano wyniki