Nr 15ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrz szpitalnego

Nr 15ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrz szpitalnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 29.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – załącznik 4a pdf
        – załącznik 4b pdf
        – załącznik 4c pdf
        – załącznik 4d pdf
        – załącznik 4e pdf
        – załącznik 4f pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi2
        – odpowiedzi3
        – wyniki część 2

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-05-29 12:44:09

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Andrzej Grzesik2020-06-02 07:40:14 poprawiony błędny siwz.docx
Grzegorz Brandys2020-06-02 14:04:00dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-06-03 20:04:40dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-06-05 12:39:41dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2020-06-23 12:12:39dodano unieważnienie postępowania
Grzegorz Brandys2020-07-01 11:33:00dodano unieważnienie postępowania Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części II
Andrzej Grzesik2020-07-01 13:38:41 dodano wniosek o przedłużenie terminu
Grzegorz Brandys2020-07-06 14:39:59dodano unieważnienie postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części II