Nr 13ZP/2020 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego

Nr 13ZP/2020 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 18.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – odpowiedzi

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-05-18 14:43:32

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2020-05-22 09:20:25dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-05-26 11:49:18dodano informacje o zmianie terminu składania ofert
Grzegorz Brandys2020-05-27 08:51:34dodano unieważnienie postępowania