Nr 11ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrz szpitalnego

Nr 11ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrz szpitalnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – załącznik 4a
        – załącznik 4a pdf
        – załącznik 4b
        – załącznik 4b pdf
        – załącznik 4c
        – załącznik 4c pdf
        – załącznik 4d
        – załącznik 4d pdf
        – załącznik 4e
        – załącznik 4e pdf
        – załącznik 4f
        – załącznik 4f pdf

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-05-05 14:29:20

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Andrzej Grzesik2020-05-08 07:47:06 poprawienie linków do załącznika 4d PDF i 4f DOCX
Andrzej Grzesik2020-05-08 12:55:38 dodano ogłoszenia, odpowiedzi, informacje
Grzegorz Brandys2020-05-12 11:30:10 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zmieniony
Grzegorz Brandys2020-05-12 14:38:42 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Grzegorz Brandys2020-05-12 14:58:23dodano odpowiedzi Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II
Andrzej Grzesik2020-05-27 12:14:35dodano unieważnienie postępowania