Nr 10ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych

Nr 10ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 24.03.2020r.
        – siwz doc
        – siwz pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-03-24 13:19:05

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2020-03-27 14:03:30dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-03-30 11:07:48dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-03-31 11:54:54dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2020-04-09 10:13:00dodano unieważnienie postępowania