Nr 8ZP/2020 – Zakup do pracowni mikrobiologicznej szybkich, kasetowych testów diagnostycznych oraz podłoży i odczynników mikrobiologicznych do identyfikacji drobnoustrojów i badania lekowrażliwości wraz z aparatem

Nr 8ZP/2020 – Zakup do pracowni mikrobiologicznej szybkich, kasetowych testów diagnostycznych oraz podłoży i odczynników mikrobiologicznych do identyfikacji drobnoustrojów i badania lekowrażliwości wraz z aparatem

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-03-06 08:47:46

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2020-03-10 12:42:53dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-03-13 16:22:41dodano informacje o zmianie terminu składania ofert
Grzegorz Brandys2020-03-17 13:31:45dodano informacje o zmianie terminu składania ofert
Grzegorz Brandys2020-03-17 13:31:56dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2020-03-20 11:48:43dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2020-03-25 09:41:17 Sprostowanie
Grzegorz Brandys2020-04-01 11:43:12dodano wyniki