Dyrekcja

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu złotowskiego oraz okolicznych gmin. Wszystkie świadczenia medyczne wykonywane są przez fachowy personel z dobrym przygotowaniem zawodowym i wieloletnim stażem. Świadczenia udzielane są pacjentom bezpłatnie w ramach posiadanej umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Oprócz opieki stacjonarnej Szpital prowadzi opiekę lekarzy specjalistów przyjmujących w Poradniach Specjalistycznych oraz w Pracowniach Diagnostycznych. Szpital zapewnia również świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego dysponując 1 zespołem specjalistycznym i 2 zespołami podstawowymi oraz udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na terenie Szpitala funkcjonuje również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum Domowe oraz Rehabilitacja ambulatoryjna.

Dyrekcja Szpitala:


Dyrektor Naczelny
lek. Joanna Harbuzińska-Turek

 

 

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
dr n.społ. Marcin Druszcz

 

Pielęgniarka Naczelna
specjalistka w pielęgniarstwie położniczo-ginekologicznym,
specjalistka medycyny społecznej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
dr n. biol. Jolanta Konieczna

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2018-06-11 13:59:11

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Andrzej Grzesik2018-10-15 10:24:39 poprawiono opis