Nr 22ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C

Nr 22ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.09.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – TERMIN SKŁADANIA OFERT 27.09.2019 GODZ. 10:00
        – odpowiedzi

Pierwsza publikacja:

Andrzej Grzesik 2019-09-19 14:37:30

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Grzegorz Brandys2019-09-25 14:36:10dodano odpowiedzi
Grzegorz Brandys2019-09-27 13:44:36dodano unieważnienie postępowania