Nr 25ZP/2018 – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Nr 25ZP/2018 – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie 
        – siwz
        – załącznik 1a
        – załącznik 1b
        – odpowiedzi
        – wyniki

Pierwsza publikacja:

Andrzej Grzesik 2018-07-26 12:15:00

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany