Nr 19ZP/2018 – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

        – ogłoszenie Zamieszczono: 22.06.2018r.
        – siwz
        – załącznik 1a
        – załącznik 1b
        – aktualny rzut 1
        – aktualny rzut 2
        – unieważnienie przetargu

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2018-06-22 14:16:00

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany