Nr 7ZP/2020 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Nr 7ZP/2020 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.02.2020r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki

Pierwsza publikacja:

Grzegorz Brandys 2020-02-19 13:41:04

Historia zmian

> > >
OpublikowałData i godzinaOpis zmiany
Andrzej Grzesik2020-02-24 13:01:03dodano odpowiedzi
Andrzej Grzesik2020-02-27 14:07:18dodano protokół z otwarcia ofert
Grzegorz Brandys2020-03-02 21:50:52dodano wyniki